DOCUMENTATIE

Privacy- en cookiebeleid

 

Wij nemen uw persoonsgegevens serieus. Wij verwerken persoonsgegevens en willen hier graag uitleggen hoe wij uw gegevens verwerken.

Aalborg Portland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie die wij over u verzamelen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien u contact met ons wilt opnemen over onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u dit doen via [email protected]

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn allerlei vormen van informatie die op de een of andere manier op u betrekking hebben.

Omdat u een van onze klanten, leveranciers of zakenpartners bent, verzamelen wij diverse algemene informatie over u, zoals contact- en betaalgegevens.

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij uiteenlopende informatie. Bijvoorbeeld wanneer u content bekijkt, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, gebruikmaakt van onze diensten of aankopen doet op de website.

We verzamelen en verwerken gewoonlijk de volgende soorten informatie: een unieke ID en technische gegevens over uw computer, tablet of mobiele telefoon, evenals uw IP-nummer, geografische locatie en de sites waarop u klikt (uw interesses). Voor zover u hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft en deze informatie op de website invoert, verwerken wij ook de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, e-mail en vrije tekstnotities. Deze gegevens verkrijgen wij bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of ons contactformulier gebruikt.

Privacybeleid bij sollicitaties

Wanneer wij uw sollicitatie en bijbehorende bijlagen ontvangen, lezen de betrokken manager en HR-medewerker deze documenten om te kunnen reageren en de inhoud ervan te kunnen beoordelen in relatie tot een specifieke functie.

De sollicitatie en de bijlagen worden intern uitsluitend gedeeld met de personen die bij het wervingsproces betrokken zijn en niet verstrekt aan personen buiten Aalborg Portland.

De sollicitatie en de bijlagen worden bewaard totdat de juiste kandidaat is gevonden en het wervingsproces is afgerond. Daarna worden de sollicitatie en de bijlagen verwijderd.

Bij open sollicitaties bewaren wij de sollicitatie en de bijlagen gedurende een periode van maximaal zes maanden, waarna deze documenten worden verwijderd.

Indien de sollicitatie en de bijlagen langer dan zes maanden worden bewaard, vragen wij afzonderlijk toestemming van de sollicitant.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om onbedoelde of onrechtmatige verwijdering, publicatie, verlies, beschadiging of onbevoegde verstrekking, misbruik of enige andere onwettige verwerking van uw gegevens te voorkomen. Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan op computers met beperkte toegang die zich op bewaakte locaties bevinden. Onze veiligheidsmaatregelen zullen regelmatig worden gecontroleerd om te bepalen of onze gebruikersgegevens correct en met voortdurende inachtneming van uw gebruikersrechten worden behandeld. Wij kunnen echter geen honderd procent beveiliging garanderen bij alle gegevensoverdrachten via internet. Dit betekent dat er een risico bestaat op onbevoegde toegang tot gegevens wanneer deze elektronisch worden overgedragen en opgeslagen. U verstrekt uw persoonsgegevens dan ook op eigen risico.

Doeleinden

Persoonsgegevens van klanten worden voor de volgende doeleinden verzameld:

Verwerking van uw aankopen en de levering van onze goederen of diensten

Klantrelatiebeheer

Persoonsgegevens van leveranciers en zakelijke partners worden voor de volgende doeleinden verzameld:

Verwerking van onze aankopen of diensten

Relatiebeheer leveranciers en partners

Via cookies verzamelde gegevens worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Cookies worden voornamelijk gebruikt voor het meten van het websiteverkeer met behulp van Google Analytics, maar ook om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we regelmatig de content en het functioneren ervan kunnen verbeteren.

Minimale gegevensverwerking

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om onze doeleinden te realiseren. In bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde soorten gegevens voor onze bedrijfsactiviteiten te verzamelen en op te slaan. De aard en omvang van de door ons verwerkte persoonsgegevens kunnen ook worden bepaald door de noodzaak om een overeenkomst of andere wettelijke verplichting na te komen.

Actualisering van gegevens

Aangezien onze diensten afhankelijk zijn van de juistheid en actualiteit van uw gegevens, verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in uw gegevens. U kunt de bovenstaande contactgegevens gebruiken om ons van uw wijzigingen op de hoogte te stellen; dan zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden geactualiseerd. Als we ontdekken dat de gegevens onjuist zijn, zullen wij de gegevens actualiseren en u informeren.

Opslagperiode van de persoonsgegevens

De gegevens worden opgeslagen gedurende de periode die is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, en we wissen de gegevens zodra deze niet langer nodig zijn. De periode is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doeleinde waarvoor zij worden opgeslagen. Daarom is het onmogelijk een algemeen tijdschema vast te stellen voor het wissen van gegevens.

Toestemming

Uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven is vrijwillig, en u kunt de toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van een aantal externe dienstverleners op het gebied van gegevensopslag en -verwerking, waaronder aanbieders van IT-oplossingen. Deze aanbieders verwerken alleen gegevens namens ons en mogen de gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. In relevante gevallen worden gegevens verstrekt aan banken, incassobureaus (incl. kredietregistratiebureaus), expediteurs en vrachtvervoerders.

Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden is uw toestemming vereist.

We maken alleen gebruik van verwerkers in de Europese Unie of in landen die uw gegevens adequaat kunnen beschermen.

Gegevens over uw gebruik van de website worden aan derden verstrekt voor zover deze informatie bekend is. Een lijst van relevante derden vindt u in de onderstaande paragraaf ´Gebruik van cookies´. Deze gegevens worden gebruikt om advertenties te personaliseren.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren. Cookies worden voornamelijk gebruikt voor het meten van het websiteverkeer met behulp van Google Analytics, maar ook om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we regelmatig de content en het functioneren ervan kunnen verbeteren. Als u niet wilt dat wij informatie verzamelen, dient u uw cookies te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de website. Hieronder gaan we dieper in op de gegevens die we verzamelen, het doel hiervan en de derden die toegang tot de gegevens hebben.

Cookies worden opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon, enz. om deze apparaten te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken te genereren en advertenties te personaliseren. Cookies kunnen geen schadelijke codes zoals virussen bevatten.

Als u cookies verwijdert of blokkeert, worden advertenties minder relevant voor u en verschijnen ze vaker. Ook bestaat het risico dat de website niet naar behoren zal functioneren en dat u de toegang tot bepaalde content wordt ontzegd.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen om bij te houden wat er gebeurt wanneer u de website bezoekt, en om de website in staat te stellen uw computer te identificeren. Een cookie bevat alleen tekst, is geen programma en bevat geen virus.

Hoe worden cookies gebruikt?

Op onze website worden cookies voornamelijk gebruikt voor de volgende twee doeleinden:

Cookies voor statistieken en analyse

Functionele cookies

Cookies voor statistieken en analyse

Wij gebruiken Google Analytics voor het meten van het websiteverkeer, maar ook om het gebruik van onze website te analyseren. In het algemeen verzamelen cookies voor analytische doeleinden informatie over uw gebruik van de website om ons te helpen de content en het functioneren ervan te optimaliseren en te verbeteren.

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om informatie over uw bezoek te registreren die relevant is voor het functioneren en het gebruik van de website. Dit omvat de inlogfunctie of de tijdelijke opslag van gegevens die zijn ingevoerd in formulieren of andere online-bestelprocessen. Derden kunnen ook functionele cookies plaatsen, bijvoorbeeld youtube.com als er video’s op sites zijn geplaatst, en facebook.com of addthis.com als deze websites worden gebruikt om artikelen of nieuws te delen.

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?

U kunt cookies op uw computer altijd weigeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Hoe u deze instellingen kunt vinden, hangt af van de browser die u gebruikt. U dient zich er echter van bewust te zijn dat als u cookies weigert, er vele functies en diensten zijn die u niet kunt gebruiken omdat deze vereisen dat de website uw keuzes kan onthouden.

Cookies die u eerder hebt geaccepteerd, kunnen later eenvoudig worden verwijderd. Als u een computer met een recente internetbrowser gebruikt, kunt u uw cookies verwijderen met de volgende sneltoetsen:

CTRL + SHIFT + Delete. Als deze sneltoetsen niet werken en/of als u een MAC gebruikt, moet u eerst vaststellen welke browser u gebruikt, en vervolgens op de bijbehorende link klikken:

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Firefox

Let op: als u meer dan één browser gebruikt, dient u cookies in alle browsers te verwijderen.

 

Uw rechten

U heeft altijd recht op toegang tot de gegevens die wij over u verwerken, evenals het recht om te weten waar de gegevens vandaan komen en hoe uw gegevens worden gebruikt. U heeft ook het recht om te weten hoe lang we van plan zijn om uw persoonsgegevens op te slaan, en aan wie we gegevens verstrekken wanneer we dit in Denemarken of andere landen doen.

Op uw verzoek zullen wij u informeren over de gegevens die wij over u verwerken. De toegang tot dergelijke informatie kan echter worden beperkt om de privacy van andere personen, bedrijfsgeheimen of intellectuele-eigendomsrechten te beschermen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan hierboven vermeld.

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, heeft u recht op rectificatie van de gegevens. U dient contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen van de aard van de onjuistheden en de wijze waarop deze moeten worden gerectificeerd.

In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld als u een eerder verleende toestemming intrekt. Als u van mening bent dat gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor wij ze hebben verzameld, kunt u vragen om ze te laten wissen. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de wet of andere wettelijke verplichtingen.

U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Deense autoriteit voor gegevensbescherming.

Wanneer u vraagt om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, gaan wij na of aan de voorwaarden is voldaan en voeren wij de betreffende wijzigingen of verwijdering zo snel mogelijk uit.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt ook bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt bovenstaande contactgegevens gebruiken om bezwaar te maken. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt.

U heeft recht op overdraagbaarheid van gegevens als u uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker wilt overdragen.

Persoonsgegevens worden door ons op eigen initiatief gewist wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.

Deze website is eigendom van Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, P.O. box 165, 9100 Aalborg, Denmark.