DOCUMENTATIE

Geschiedenis

De productie van witte cement in de fabriek in Aalborg in Denemarken dateert van 1930-31 toen er voor de productie van gekleurd cement behoefte was aan wit of bleek cement.

In het begin werd kaolien uit Engeland of het toenmalige Tsjecho-Slowakije gebruikt bij het branden van witte cementklinkers en het zand kwam uit het fjord dicht bij de fabriek in Rørdal. Destijds maakte de directeur samen met een paar medewerkers dagelijks een rondje door de fabriek om de witte klinker te inspecteren. Er werden monsters genomen en er werd een ‘kleuranalyse’ uitgevoerd. De klinker werd blootgesteld aan tl-licht en vergeleken met een wit bord. Als de test goed genoeg was, knikten de meesters en werd de inspectie voortgezet.

Tijdens de jaren zeventig werd de witte klinker gemaakt in een oude oven uit 1934, die jarenlang de grootste oven in de wereld was. Pas na de oorlog werden grotere ovens gebouwd. De cementklinker werd gemalen in een oude maalinstallatie die handmatig in een specifieke volgorde werd gestart en bediend. Als de machines moesten worden gestopt, werd dit in omgekeerde volgorde gedaan. Het toezicht was ook een hoofdstuk op zich. De molenaar liep simpelweg rond om te horen, voelen en kijken hoe de machines presteerden. Hij had een grote hamer, een bahco en een kan met olie bij zich zodat hij deze oude machines continu kon onderhouden.

Verpakken werd ook handmatig gedaan. Een zogenaamde zakkenman rolde op een ‘kantoorstoel’ heen en weer en plaatste zakken in een verpakkingsmachine met 6 tuiten. Als de laatste van in totaal zes zakken aan het ene uiteinde werd geplaatst, werd de zak aan het andere uiteinde gevuld. De gevulde zak viel van de tuit en dan moest een andere zak klaar staan.

Door de energiecrisis midden en eind jaren zeventig werd eigenlijk besloten om te stoppen met de productie van witte cement en alleen nog te focussen op de grijze cementmarkt. Dit is gelukkig niet gebeurd. Men ontdekte dat andere fabrieken de productie van witte cement hadden stopgezet en al snel besefte men dat er een tekort aan witte cement was. In plaats van te stoppen werd het heel rendabel om witte cement te produceren.

Sindsdien is Aalborg Portland in het segment van witte cement gegroeid. De groep heeft wereldwijd productielocaties en verkoop- en distributienetwerken.