PRODUCT

Documentatie

450_rotation01Certificering (AALBORG WHITE cement geproduceerd in Denemarken)

Aalborg Portland White hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van EN ISO 9001:2008, geregistreerd door Bureau Veritas Certification.

AALBORG WHITE cement is gecertificeerd volgens de Europese Norm EN 197-1:2011 / EN 197-2:2000, door certificeringsinstantie Bureau Veritas Certification, Certificaatnummer 0615-CPR-9806.

AALBORG WHITE cement voldoet aan de plaatselijke normen van al onze markten.

AALBORG WHITE cement voldoet aan de eisen van de Amerikaanse ASTM C 150-02 voor type I, II, III en V cement, evenals voor cement met laag alkaligehalte. Type V cement moet minder dan 5% tricalciumaluminaat (C3A) bevatten.

Het milieubeheersysteem van AALBORG WHITE is gecertificeerd volgens EN/ISO 14001:2004.

Veiligheid en gezondheid

Contact met cement gemengd met water of lichaamsvocht (bijv. zweet of oogvocht) of met beton of mortel, moet worden vermeden omdat dit irritatie, dermatitis of brandwonden kan veroorzaken. Als een dergelijk contact zich voordoet, moet het betrokken gebied onmiddellijk met veel schoon water worden gespoeld. In geval van oogcontact onmiddellijk spoelen met schoon water en medisch advies inwinnen.

Voor meer documentatie, gaat u naar het Informatieblad onder Publicaties.