DOCUMENTATIE

Het merk

 

EEN STERK MERK IS EEN COMPLEXE EENHEID

Een sterk merk bestaat uit mensen die zijn samengebracht om een doel na te streven dat voor hen allemaal zinvol is. Het merk inspireert mensen zodat het een coherente kracht genereert naarmate het zich over de wereld verspreid.

Het is als een organisatie van vrijwilligers. Niet een groep identieke personen maar een verzameling van verschillende competenties met een gemeenschappelijk enthousiasme dat ze met anderen willen delen. Een sterk merk kijkt verder dan zijn eigen kernactiviteit en neemt verantwoordelijkheid voor de hele waardeketen, tot en met de eindgebruiker.

Die weg willen wij bewandelen. We willen van de organisatie achter AALBORG WHITE een betekenisvolle beweging maken, een organisatie die de harten verovert van iedereen die met ons in contact komt.

 

Onze missie is ESTHETIEK TOEGANKELIJK MAKEN!

We dagen het bekende uit en tillen esthetiek naar een hoger plan om zo het pad te effenen voor een mooiere, expressievere en veiligere wereld.

 

ONDERZOEKEN – BEGRIJPEN – FACILITEREN

We onderzoeken de wereld waarin we leven. Als echte pioniers zijn we van nature nieuwsgierig. We willen weten wat er verderop te koop is. We zoeken voortdurend naar nieuwe methoden om bestaande problemen op te lossen. En we hebben een fijne neus voor nieuwe ontwikkelingen die we in relevante kennis weten om te zetten.

We zijn goed op de hoogte van belangrijke relaties in onze omgeving en versterken de zakelijke logica van de waardeketen waar we deel van uitmaken. We staan onze partners doelgericht bij. Omdat we al lang wereldwijd opereren, zijn we in staat om onze nieuwsgierigheid constructief in te zetten en om professioneel om te gaan met culturele scheidslijnen.

We maken innovatieve oplossingen mogelijk door onze kennis met anderen te delen, omdat we weten dat resultaten worden bereikt door samen te werken. We zoeken kennis, verzamelen ideeën en we weten kennis van het ene gebied om te zetten in nieuwe mogelijkheden op andere gebieden. Hierdoor kunnen we het beste in onze partners naar boven brengen. We helpen hen om naar beste kunnen te presteren, en zodoende bij te dragen aan een spannender en veiliger wereld.